Działalność naszej firmy opiera się na dwóch głównych filarach. Są nimi: zarządzanie nieruchomościami oraz wycena mieszkań oraz innych lokali użytkowych.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami świadczone jest na podstawie podpisanych w obecności notariusza pełnomocnictw. Od tego momentu możemy reprezentować Właściciela w pełnieniu obowiązków tj. składanie oświadczeń woli w jego imieniu, przeprowadzanie działań remontowych. Usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami obejmują także pobieranie czynszu, najem lokali oraz ich modernizację a także sporządzanie sprawozdań dotyczących kosztów, przychodów oraz stanu technicznego nieruchomości. Oczywiście szczegóły zleconych nam zadań oraz nasze kompetencje reguluje podpisana umowa o zarząd nieruchomością.

Dążymy do tego, aby zarządzane przez nas nieruchomości stawały się rentowne oraz przynosiły Właścicielom realne zyski. Nasze działania mają również na celu zwiększenie wartości nieruchomości. Doświadczenie i umiejętności pozwalają nam osiągnąć zamierzone cele zaś sama współpraca jest korzystna dla obu stron.

Wycena mieszkań

Drugi filar działalności stanowi wycena nieruchomości. Zajmujemy się szacowaniem wartości dla potrzeb zleceniodawców, banków, urzędów skarbowych i wielu innych instytucji. Wycena nieruchomości najczęściej opiera się na przeprowadzeniu szczegółowego porównania nieruchomości z innymi lokalami o podobnym stanie i metrażu. Kluczowym kryterium w takim zestawieniu jest również lokalizacja nieruchomości.

Posiadamy niezbędne zaświadczenia umożliwiające nam wykonywanie wycen nieruchomości - jesteśmy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddziału warszawskiego.


Radom oraz okoliczne miejscowości są głównym obszarem naszej działalności. Siedziba firmy znajduje się w centrum Radomia na ulicy Piłsudskiego 1/20, co zapewnia dogodny dojazd do naszego biura praktycznie z każdego zakątka miasta.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z propozycją firmy. Z naszej strony gwarantujemy profesjonalne usługi, mające na celu zadowolenie Klienta.

Komunikaty    Wyświetlone 1 - 5
Nowe stawki za wywóz nieczystości stałych2013-10-01 14:07

Informujemy, że zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości.

W Radomiu opłaty zależne są od sposobu gromadzenia odpadów i wynoszą:

- w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwie domowym:

24,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nie przekraczającej 30 m2,

40,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 30 m2, jednak nie większej niż 70 m2,

50,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 70 m2.

- w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym:

18,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nie przekraczającej 30 m2,

30,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 30 m2, jednak nie większej niż 70 m2,

40,00zł dla gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 70 m2.

Ponadto informujemy, że gmina nie zapewnia w tej opłacie pojemników na gromadzenie odpadów, w związku z tym zarządca podpisał w imieniu właścicieli umowy dzierżawy pojemników z firmami zewnętrznymi. Opłaty za dzierżawę pojemników obliczane są indywidualnie dla każdej nieruchomości, a ich wysokość uzależniona jest od ilości pojemników oraz ilości gospodarstw domowych w nieruchomości. Informację o tej opłacie można uzyskać telefonicznie lub w siedzibie naszej firmy.

Poniżej podajemy sposób gromadzenia odpadów dla każdej z prowadzonych przez naszą firmę nieruchomości mieszkaniowej:
Posesja Lok. mieszkalne
Lok. użytkowe
25 Czerwca 12
zmieszane
------
25 Czerwca 40/ Słowackiego 2
zmieszane
indywidualna umowa
Główna 12
zmieszane
zmieszane
Kwiatkowskiego 59
zmieszane
-----
Młodzianowska 4
zmieszane
indywidualna umowa
Piłsudskiego 1
zmieszane
zmieszane
Piłsudskiego 6
zmieszane
zmieszane
Plac Jagielloński 2
zmieszane
zmieszane
Pl. Konstytucji 3 Maja 3
-----
indywidualna umowa
Słowackiego 3
zmieszane
indywidualna umowa
Reja 28
-----
zmieszane
Traugutta 45
zmieszane
zmieszane
Witolda 9
-----
zmieszane
Żeromskiego 18
zmieszane
indywidualna umowa
Żeromskiego 46A
-----
indywidualna umowa
Żeromskiego 51
zmieszane
zmieszane


Więcej informacji na temat nowego sposobu rozliczania wywozu nieczystości oraz nowych uregulowań prawnych znajdziecie Państwo na stronie miasta Radomia:
radom.pl - Gospodarka odpadami komunalnymi

Podwyżka opłaty za wodę i ścieki od maja 20132013-10-01 13:01

Informujemy, że od 01.05.2013 roku wzrosła opłata za wodę i odprowadzenie nieczystości płynnych.

Obecnie stawki za m3 wody i ścieków wynoszą:

3,04 zł za 1 m3 wody NETTO
3,28 zł za 1 m3 wody BRUTTO
4,67 zł za 1 m3 ścieków NETTO
5,04 zł za 1 m3 ścieków BRUTTO
----------------------------------
8,32 zł RAZEM BRUTTO

Cenniki i taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków znajdują się na stronie Wodociągów Miejskich w poniższym linku:
CENNIKI I TARYFY - WODOCIĄGI MIEJSKIE

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty w naszym biurze.

Atrakcyjne lokale2009-09-10 15:53

W naszej ofercie znalazły się atrakcyjne lokale zaprojektowane w konwencji Open Space, co daje państwu pełną swobodę aranżacji powierzchni. Lokale znajdują się w nowo wybudowanym budynku przy rondzie Kotlarza u zbiegu ulic Reja i Mireckiego. Przy budynku znajduje się parking dla klientów, a dojazd do budynku zapewniają wjazdy zarówno od strony ul. Mireckiego jak i ul. Reja.


Zachęcamy do obejrzenia oferty.

Wpłaty tylko przelewem.2008-10-23 11:55

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów w niektórych zarządzanych przez naszą firmę nieruchomościach opłaty za lokale mieszkalne będą mogły być dokonywane wyłącznie przelewem, bądź w oddziałach banków.

Będziemy starali się, aby była możliwość dokonywania wpłaty w oddziałach banków bez dodatkowej prowizji.

Poniżej będziemy aktualizować listę nieruchomości w których płatności będą dokonywane w ten sposób, a w nawiasie podamy gdzie można dokonać wpłaty bez prowizji.

- Traugutta 45 (oddziały PKO BP S.A.)

Wystartowała nowa strona firmowa.2006-03-22 15:51

Z dniem dzisiejszym dostępna jest nowa odsłona naszej strony internetowej.Macie państwo możliwość przejrzeć szczegółową ofertę lokali do wynajęcia, oraz pokrótce dowiedzieć się, jaką działalnością zajmuje się nasza firma.
Po szczegółowe informacje zapraszamy do siedziby firmy przy ul. Piłsudskiego 1/20 w Radomiu, w godzinach 10:00 do 16:00. Chętnie odpowiemy również na wszelkie pytania i uwzględnimy państwa sugestie przesyłane do nas drogą elektroniczną.
Serdecznie zapraszamy do zaglądania na naszą stronę.